Hakukoneoptimointi on suomennos sanoista Search Engine Optimization, eli SEO. Lyhyesti, SEO tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Tavoitteena on yleensä saada haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen ja hakijat valitsemaan kyseinen sivu. Hakukoneoptimointi tekee myös koko sivuston hakukoneystävälliseksi. Tällöin sivuille päädytään useammin myös odottamattomilla hakusanojen yhdistelmillä eli niin sanotuilla pitkän hännän hakulauseilla, jotka muodostavat suuren osan kaikista tehdyistä hauista.

Hakukoneoptimointi varmistaa, että yrityksesi tuotteet, palvelut ja brändi näkyvät hakutuloksissa ja että sivuston sisältö vastaa sitä, mitä asiakkaasi oikeasti verkosta etsivät.

Hakukoneoptimoinnilla on tarkoitus tuoda orgaaninen näkyvyys sivuille, jolloin ei tarvitse maksaa kävijöistä. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen ydinpalveluiden näkymistä hakukoneessa ensimmäisellä sivulla. Hakukoneoptimointi on kuukausien prosessi mikä vaatii paljon aktiivisuutta ja sivujen ehostamista. Mitä kilpaillumpi haku-sana, sitä suurempi on työ etusivun tavoittelussa.

Tärkeä syy tehdä hakukoneoptimointia on tehdä nettisivuistasi sellaiset, joita sekä käyttäjät, että hakukoneet ymmärtävät. Vaikka hakukoneet ovat kehittyneet valtavasti vuosien varrella, eivät ne silti ymmärrä nettisivua niin hyvin kuin ihminen. Hakukoneoptimointi auttaa hakukonetta selvittämään mitä sivun sisältö koskee ja kenelle sisältö on hyödyllistä. Olennaisinta hakukoneoptimoinnissa on laadukas sisältö, aktiivinen päivittäminen ja liikenteen kasvattaminen omille sivuille.

Sivuston Sisäiseen Optimointiin

Hakukoneet pyrkivät näyttämään mahdollisimman osuvat linkit jokaisessa käyttäjän tekemässä haussa. Sisäisellä optimoinnilla voidaan optimoida sivut haluttuihin hakutermeihin ja parantamaan hakusijoitusta kilpailijoihin nähden.

Sivuston Ulkoiseen Optimointiin

Sivuston ulkoisella optimoinnilla parannetaan sijoitusta hakutuloksissa. Hakukoneet arvioivat kuinka luotettava sivusto on laskemalla moniko muu luotettava sivusto linkittää siihen. Ulkoiseen optimointiin voidaan laskea myös yrityksen/nettisivun maine. Jos monet hakevat hakukoneesta sivustoasi sen nimellä esimerkiksi televisionmainoksen takia, hakukoneet nostavat sivustosi luottoluokitusta.

Hakukoneoptimointi Markkinoinnin Kannalta

Hakukoneoptimointi on usein yrityksen markkinoinnin kannalta tärkeää, sillä yhä useammat ihmiset etsivät palveluita ja tietoa internetin hakukoneiden, kuten Googlen kautta. Hakukoneoptimoimalla sivusto, saadaan nostettua esille yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluita. Näin potentiaalisten asiakkaiden ei tarvitse tietää valmiiksi edes yrityksen nimeä löytääkseen yrityksen internetsivuille ja etsimiensä palveluiden tai tuotteiden pariin. Hakukoneoptimoinnilla parannetaan tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä sellaisten kohderyhmien keskuudessa, jotka etsivät niistä aktiivisesti tietoa internetin kautta. Hakukoneoptimointi hyödyttää siis molempia osapuolia, sekä asiakasta että palveluntarjoajaa. Vaikka yrityksen liiketoiminta muuten olisi kunnossa, saattaa heikosti suunnitellut internetsivut olla hidaste tuottavalle kaupankäynnille. Monet yritykset sijoittavat paljon rahaa mainontaan ja käyttävät markkinoinnissaan radio- ja televisiomainontaa, joka saakin monet kuluttajat etsimään lisätietoa internetistä mainonnassa käytettyjen termien avulla. Mikäli mainostavan yrityksen internetsivuja ei ole hakukoneoptimoitu mainonnassa käytetyillä termeillä, saattaa helposti käydä niin, ettei mainoksen vuoksi asiasta kiiinnostunut mahdollinen asiakas koskaan päädy selaamaan palveluitaan mainostaneen yrityksen sivuille. Internetsivuston    nousu hakukoneiden tuloksissa saattaa moninkertaistaa sivuston kävijämäärän jo lyhyessä ajassa. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys voi saada jatkuvasti sivuilleen uusia kävijöitä, ilman että joutuisi käyttämään  erillistä maksullista mainontaa. Erityisen tärkeää on, että yrityksen internetsivustojen sisältö ja muoto on suunnattu erityisesti niille kohderyhmille, joita yritys markkinoillaan tavoittelee.